Coöperatie Zorgondernemers

Coöperatie Zorgondernemers is in oprichting. Voor dit proces is er een interim-bestuur aangesteld. Voor het proces van oprichting is gekozen voor het monistisch bestuursmodel. Dit houdt in dat we werken met een Uitvoerend Bestuur en een Niet Uitvoerend Bestuur.

Niet uitvoerend bestuurders (NUB)


Taken:


Bestuur coöperatie
Voorzitter, Penningmeester, Secretaris
Werkgroepen inrichten/aansturen (inhoudelijk/beleid/kwaliteit)
Toezicht UB

Leden zijn:


Henk de Graaf (vz) Driestroomhuis De Bosk
Wilco van Vliet (pm/secr) Driestroomhuis de schaapskooi
Janneke van de Schaaf Driestroomhuis Jeballon
Charlotte Vijnmans Doederij

Uitvoerend bestuurders: (UB)


Taken:


Bestuur coöperatie:
Als bestuurder werkzaam in een eigen regio
Geeft uitvoering aan output werkgroepen
Onderhoud externe contacten in de regio
Toezicht NUB

Leden zijn:


Cor Strik Driestroomhuis bij Cor en Frans
Jan Kruitbosch Driestroomhuis Didam
Steven van der Kuur Driestroomhuis de Pleats